OGŁOSZENIE

Z związku z pracami wykonania włączenia nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w rejonie przejazdu PKP, w ciągu ulic Żeromskiego i Filipowicza, związanego z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Lublin w dniu wczorajszym mogły pojawić się problemy z jakością wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W przypadku pojawienia się braku wody bądź jej złej jakości prosimy o kontakt pod wskazanym numerem.

22 779-42-95

Author: Rafał Boruta

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com