Zarządzenie nr 01/05/2019r. – w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/04/2019 z dn. 29.04.19r. – Skład komisji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – Zadanie I”

Zarządzenie nr 01/05/2019r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/04/2019 z dn. 29.04.19r. dotyczącego powołania składu komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - Zadanie I" realizowanego na podstawie umowy nr 22/2017/UJ z dn. 17.07.2017r. zawartej w Otwocku ( wraz z późniejszymi aneksami).

 

 

Załącznik:

Zarządzenie nr 01_05_2019 Prezesa Zarządu OPWiK

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com