Ogłoszenie – nowe taryfy obowiązujące na terenie gminy Miasta Otwocka od dnia 08.01.2021

Szanowni Klienci.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji WA.RZT.70.217.7.2020   Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku wprowadza taryfy na terenie gminy Miasta Otwocka na okres 3 lat. Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 8 stycznia 2021 roku.

Treść ogłoszenia wraz z taryfami znajduję się w Aktualne taryfy lub w załączniku:

Taryfy od 08 stycznia 2021r.

Author: Karol Cała

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com