12
kwi

Uchwały nr 7/2024 i 8/2024 OPWiK Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do uchwał nr 7/2024 i 8/2024 Zarządu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku.

Uchwała nr 7/2024 – z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia warunków i ceny za opróżnianie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik do uchwały nr 7/2024 – Wzór umowy.

Uchwała nr 8/2024 – z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny za świadczone przez OPWiK Sp. z o.o. w Otwocku usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych i wprowadzania ich do stacji zlewnej.